Odwiedzio nas: 6712153
                        
 

 

Grony poar w Pewli lemieskiej


W dniu 9 grudnia 2016r. doszo do gronego poaru budynku mieszkalnego w Pewli lemieskiej. W wyniku poaru zniszczeniu uleg dach budynku i drewniany strop poddasza. Po przyjedzie na miejsce zdarzenia poarem objty by strych i dach budynku. W budynku przebywao osiem osb, ktre same opuciy budynek przed przybyciem jednostek stray poarnej. 

Dziaania straakw polegay na podaniu szeciu prdw wody na palcy si strych oraz wib dachow z wykorzystaniem drabin przenonych. Po zlokalizowaniu poaru dogaszono strych. Rwnoczenie ewakuowano mienie z pierwszego pitra i drobny inwentarz (drb) z pomieszczenia gospodarczego przylegego do budynku mieszkalnego. Uratowano pozosta ca cz mieszkaln budynku z wyposaeniem. Na szczcie nic nikomu si nie stao. 

W akcji uczestniczyo trzydziestu dziewiciu straakw. Dziaania trway 4,5 godziny.