Odwiedzio nas: 6613281
                        
 

 

Straacy nie witowali 


W Sylwestra i Nowy Rok odnotowalimy 15 zdarze: 

31.12.2016 rok 

12:13 – Rychwad (poar sadzy w kominie), 
14:58 – Jelenia (poar samochodu), 
16:44 – Milwka (uwolnienie sarny z zamknitego ogrodzenia), 
17:41 – ywiec (poar sadzy w kominie), 
18:24 – Nieledwia (poar tui od fajerwerkw – zagroony budynek mieszkalny), 
19:57 – Wgierska Grka (poar tui od fajerwerkw), 
22:21 – Kamesznica (poar instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym). 

Nowy Rok (01.01.2017) 

00:07 – Wgierska Grka (poar trawy od fajerwerkw), 
00:13 – Szare (poar stodoy od fajerwerkw), 
00:15 – Cisiec (poar piwnicy), 
01:15 – Krzyowa (poar kotowni w budynku mieszkalnym – jedna osoba poszkodowana – zatrucie tlenkiem wgla), 
14:53 – abnica (zapalenie si ciany przylegajcej do komina), 
16:53 – winna (zapalenie si mieci w nieuytkowanym pomieszczeniu budynku mieszkalnego), 
17:38 – Okrajnik (plama oleju na drodze), 
21:38 – Rycerka Grna (poar sadzy w kominie). 

W dziaaniach uczestniczyo 39 zastpw stray poarnych – okoo 200 straakw.