Odwiedzio nas: 6613290
                        
 

 

NIEYCE I MROZY – jak postpowanieyca to gwatowny, obfity opad niegu, ktry moe w znaczcym stopniu ogranicza widoczno, a tworzce si zaspy mog paraliowa normalne funkcjonowanie (utrudnia komunikacj, czno, zaopatrzenie, itp.). 

Niska temperatura moe doprowadzi do powstania odmroe oraz wychodzenia ciaa i stanowi bezporednie zagroenie ycia. 

Pamitaj! 
Silny wiatr w poczeniu z nisk temperatur powietrza 
moe doprowadzi do wychodzenia organizmu. 


Postpowanie w czasie nieycy i wielkich mrozw 

• Jeli to moliwe – nie wychod z domu. 
• Suchaj komunikatw radiowych o aktualnych warunkach pogodowych. 
• Jeeli musisz wyj z domu zdejmij metalow biuteri, ubierz si w ciep, wielowarstwow odzie, w ciepe skarpety i buty oraz na nakrycie gowy, szalik i ciepe rkawiczki. 
• Zachowaj ostrono poruszajc si po zanieonym i oblodzonym terenie. Zwr uwag na zwisajce sople, zway niegu na dachach budynkw, itp. 
• Staraj si korzysta z komunikacji publicznej. 
• Unikaj dalszych podry, jeli jednak musisz to zrobi:

  przygotuj swj samochd do podry,
  suchaj komunikatw radiowych o aktualnych warunkach drogowych,
  powiadom rodzin, znajomych o docelowym miejscu podry, przewidywanej trasie przejazdu oraz o planowanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia, 
  podruj w cigu dnia i jeli to moliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej osoby,
  zabierz ze sob:
 – prowiant
 – wysokoenergetyczne, suche poywienie oraz termos z ciepym napojem,
 – piwr lub koc, rkawice, czapk, ciep odzie,
 – latark (z zapasem baterii),
 – opat,
  wyjedaj z zapasem paliwa. 

• Jeli utkne w drodze:

  pozosta w samochodzie; nie szukaj sam pomocy, chyba, e pomoc jest w widocznej odlegoci,
  oznacz swj samochd tak, aby by widoczny dla ratownikw (umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskraw tkanin lub zamontuj przenone migajce wiateko; jeli pozostawiasz wczone wiata, pamitaj by nie rozadowa akumulatora),
  sprawd, czy rura wydechowa jest wolna od niegu,
  okryj si kocem lub piworem i uruchamiaj silnik co pewien czas wczajc ogrzewanie,
  dla utrzymania ciepa wskazane jest siedzenie wsppasaerw blisko siebie,
  wykonuj co jaki czas lekkie wiczenia ruchowe dla utrzymania krenia krwi, staraj si nie przebywa w jednej pozycji zbyt dugo, od czasu do czasu klaskaj w donie, poruszaj ramionami i nogami w celu utrzymania normalnego obiegu krwi,
  unikaj zbdnego lub nadmiernego wysiku (mrone otoczenie powoduje dodatkowe obcienie dla serca – nadmierny wysiek tj. odgarnianie niegu czy pchanie samochodu moe spowodowa dolegliwoci zdrowotne),
  jeli w samochodzie jest wicej ni jedna osoba, pijcie kolejno, na zmian,
  zwracaj uwag na oznaki odmroe lub wychodzenia organizmu. 


Image
Rys. 1. Pi podstawowych potrzeb.


Image
Rys. 2 Pi przyczyn wyzibienia.


Image
Rys. 3. Temperatura ciaa.


Image
Rys. 4 Ubieraj si waciwie.


Czynnoci ratujce osoby wychodzone lub dotknite odmroeniami 

 Hipotermia, odmroenia. Hipotermia wystpuje, gdy temperatura ciaa spada poniej 35C. 

• Wezwij Pogotowie Ratunkowe (tel. 112 lub 999). 
• Pozosta z poszkodowanym do czasu penego odzyskania przez niego si lub przybycia specjalistycznej pomocy. 
• W miar moliwoci usu poszkodowanego z zimnego otoczenia, zdejmij mokre ubranie, zapobiegaj dalszej utracie ciepa, za suche ubranie, okryj poszkodowanego kocem 
• W miar moliwoci zastosuj chemiczne okady rozgrzewajce, ukadajc je od przodu na klatk piersiow. 
• Podawaj ciepe pyny do picia jedynie wtedy, gdy poszkodowany jest przytomny i jest w stanie samodzielnie je wypi. 
• Zalecaj minimalizowanie ruchw (jedynie poszkodowanych w peni przytomnych, z dreniem mini moesz zachca do wicze). 
• W miar moliwoci zastosuj chemiczne okady rozgrzewajce, ukadajc je od przodu na klatk piersiow. 
• Podawaj ciepe pyny do picia jedynie wtedy, gdy poszkodowany jest przytomny i jest w stanie samodzielnie je wypi. 
• Zalecaj minimalizowanie ruchw (jedynie poszkodowanych w peni przytomnych, z dreniem mini moesz zachca do wicze). 
• Poszkodowanych nieprzytomnych a oddychajcych u w pozycji bezpiecznej. 
• W razie potrzeby zorganizuj szybki transport do szpitala. Pamitaj! 
• nie rozcieraj odmroe, 
• nie nacieraj ich niegiem, 
• nie przebijaj powstajcych pcherzy, 
• nie poddawaj odmroonych czci ciaa dziaaniu wysokiej temperatury, 
• nie pozwalaj poszkodowanemu na spoywanie alkoholu i palenie tytoniu.Image