Odwiedzio nas: 6613285
                        
 

 

Szkolenie OSP


17 i 18 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu przeprowadzono egzamin koczcy „Szkolenie Podstawowe Straakw Ratownikw Ochotniczych Stray Poarnych”. 

Do egzaminu skadajcego si z czci teoretycznej w formie pisemnego testu, a nastpnie do czci praktycznej przystpio i zdao z wynikiem pozytywnym 40 straakw z jednostek OSP z terenu powiatu ywieckiego. Szkolenie obejmowao 126 godzin zaj teoretycznych i praktycznych. 

Ukoczenie kursu podstawowego straakw ratownikw OSP jest jednym z najwaniejszych warunkw pozwalajcych na udzia w dziaaniach ratowniczo-ganiczych. 

Informujemy, e w miesicu marcu rozpoczniemy kolejn edycj tego szkolenia.


Image

Image

Image

Image

Image