Odwiedzio nas: 6613292
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 17/02/2018
Poary
50
Miejscowe zagroenia 
106
Alarmy faszywe 
12
Ogem 
168
Archiwum
<<>>


Bezpieczestwo przede wszystkim 


Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu oraz Ochotnicza Stra Poarna w Rajczy zapraszaj wszystkich na spotkanie prewencyjne, ktre odbdzie si w najblisz sobot 4 lutego na Targach Turystycznych w nowej sali gimnastycznej w Rajczy od godz. 10.00. 

Spotkanie dotyczy bdzie zasad bezpieczestwa poarowego jakie powinnimy stosowa aby nasze domy i mieszkania byy bezpieczne. Jest to spotkanie promujce prowadzon wsplnie z Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji oglnopolsk kampani „Czad i ogie – obud czujno”. Bdzie mona dowiedzie si co to jest tlenek wgla (potocznie zwany czadem), jak zabezpieczy swj dom przed powstaniem poaru i jakie rodki techniczne naley stosowa abymy w por zostali ostrzeeni przed poarem i zdradzieckim, miertelnym tlenkiem wgla. 

Straacy bd informowa, szkoli, rozdawa ulotki oraz bdzie mona zapozna si czujkami tlenku wgla i dymu. Na Targach Turystycznych bdzie mona si rwnie zaopatrzy w czujki tlenku wgla i dymu. Obudmy swoj wiadomo, wzbudmy nasz czujno na zagroenia jakie mog nas spotka w naszych domach. Zaopatrzmy si w czujki tlenku wgla lub dymu. Majc je w swoim domu bdziemy czuli si bezpieczniej.


Image