Odwiedzio nas: 6865661
                        
 

 

Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim 

Edycja 2017 pod hasem 

„Modzie zapobiega poarom i zna zasady udzielania pierwszej pomocy”

 

Tegoroczne eliminacje do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim rozgrywane bd pod hasem „Modzie zapobiega poarom i zna zasady udzielania pierwszej pomocy”. Organizatorami tegorocznego Turnieju s: Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, Zarzd Oddziau Powiatowego ZOSP RP w ywcu oraz  Urzd Gminy w Ujsoach. 

 

Turniej rozgrywany bdzie jak co roku w trzech grupach wiekowych dla uczniw szk: podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. 

 

Zachcamy jednostki Ochotniczych Stray Poarnych i szkoy z powiatu ywieckiego do aktywnego wczenia si do tegorocznego Turnieju. Zachcamy straakw OSP aby udali si do szk i osobicie przekazywali informacje dzieciom i modziey z zakresu bezpieczestwa poarowego. 

 

Poniej przedstawiamy materiay, ktre obowizuj w roku biecym na szczeblu powiatowym.

Zgoszenia na eliminacje powiatowe moe dokona wycznie Zarzd Gminny, Miejski ZOSP na odpowiednich drukach. Przy zgoszeniu w sekretariacie Turnieju Wiedzy Poarniczej naley przedstawi wypenione nastpujce dokumenty: 


1. Karta uczestnikw OTWP, 

2. Informacj Zbiorcz o przebiegu eliminacji Gminnych, Miejskich. 


Brak powyszych dokumentw skutkowa bdzie niedopuszczeniem uczestnika do eliminacji powiatowych.


Terminarz Eliminacji OTWP w roku 2017:

Gminne                –  zakoczy do dnia 07.04.2017r.

Powiatowe           –  odbd si 13.04.2017r. w Ujsoach

Wojewdzkie       –   22.04.201r. Muzeum Poarnictwa Mysowice godz. 9.00

 

Informacji na pytania udziela asp. sztab. Marek Tetak -  


MATERIAY DO POBRANIA


PLIKI DO POBRANIAMATERIAY