Odwiedzio nas: 6712236
                        
 

 

Powiatowe Dni Straaka


W sobot 20 maja zbirk na ywieckim rynku rozpoczy si uroczystoci Powiatowego Dnia Straaka, przy dwikach orkiestry dtej z Midzybrodzia Bialskiego. Straacy PSP i OSP przemaszerowali na Msz wit do Konkatedry Narodzenia Najwitszej Marii Panny. 


Po uroczystej koncelebrowanej Mszy witej straacy, zaproszeni gocie wraz z orkiestr przemaszerowali na rynek, gdzie zostay wrczone odznaczenia, wyrnienia i awanse. 


Wrczenia odznacze, wyrnie i awansw dokonywali: Wicewojewoda lski – Jan Chrzszcz, Pose na Sejm RP Magorzata Ppek, Radny Sejmiku Wojewdztwa lskiego Maciej Kolon, Zastpca Naczelnika Wydziau Operacyjnego w Komendzie Wojewdzkiej PSP m. bryg. Wojciech Rapka, Komendant Powiatowy PSP w ywcu bryg. Andrzej Graca, Zastpca Komendanta Powiatowego PSP w ywcu st. bryg. Jzef Pietraszko, Wiceprezes Zarzdu Gwnego Zwizku OSP RP profesor Marek Trombski, Starosta Powiatu ywieckiego Andrzej Kalata, Prezes Zarzdu Powiatowego Zwizku OSP w ywcu Andrzej Zieliski oraz Czonek Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP w Katowicach st. bryg. w stanie spoczynku Stanisaw Kuliski. 


 Wszystkim odznaczonym, wyrnionym i awansowanym gorco gratulujemy.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image