Odwiedzio nas: 6737368
                        
 

 

Ogoszenie o naborze do suby

 

 

Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu ogasza postpowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatw ubiegajcych si o przyjcie do suby przygotowawczej na stanowisko staysty w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (.pdf)