Odwiedzio nas: 6737382
                        
 

 

Informacja dotyczca I etapu naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec.


 

DOKUMENTY DO POBRANIA (.pdf)

 


Komisja informuje, e w dniu 12 czerwca br. w siedzibie tut. Komendy II etap naboru rozpocznie si prb wydolnociow – zmodyfikowan metod harwardzk. Po zaliczeniu prby harwardzkiej kandydat przystpuje do testu w zakresie podcigania na drku.....