Odwiedzio nas: 6865663
                        
 

 

Zwycizcy konkursu plastycznego
„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
otrzymali nagrody


W dniu 14 czerwca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu odbyo si wrczenie nagrd dla zwycizcw konkursu plastycznego „25 lat Pastwowej Stray Poarnej – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. W rozdaniu nagrd uczestniczyy zaproszone dzieci ze szk powiatu ywieckiego.

Gwnym organizatorem i sponsorem Konkursu by Starosta Powiatu ywieckiego Pan Andrzej Kalata. Ponadto w rozdaniu nagrd uczestniczyli: Pan Krzysztof Gre Zastpca Dyrektora Wydziau Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji przy Starostwie Powiatowym w ywcu, Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzej Graca, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w ywcu st. bryg. Jzef Pietraszko, Dowdca JRG PSP ywiec m. bryg. Pawe Grny.

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy na nastpne konkursy organizowane przez Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej w ywcu.


Image

Image

Image

Image

Image

Image