Odwiedzio nas: 6642121
                        
 

 

Powoanie na stanowisko Zastpcy lskiego Komendanta Wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej

17 listopada 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji odbyo si wrczenie aktw powoania i powierzenia penienia obowizkw, ktrego dokona sekretarz stanu w MSWiA Jarosaw Zieliski w obecnoci komendanta gwnego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

 

Komendant gwny Pastwowej Stray Poarnej od dnia 19 listopada 2017 r. powoa st. bryg. mgr. in. Bogdana Jdroch na stanowisko Zastpcy lskiego Komendanta Wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej.

 

 St. bryg. mgr in. Bogdan Jdrocha jest absolwentem Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie. Ukoczy rwnie studia podyplomowe „Zarzdzanie Sytuacj Kryzysow” na Uniwersytecie lskim.

 

Prac w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach rozpocz w 1990 roku na stanowisku oficera w subie operacyjnej. W latach 1999 – 2006 peni sub na stanowisku Dowdcy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 1 w Katowicach, a od maja 2006 roku obj funkcj Zastpcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach. W dniu 3 marca 2008 roku lski Komendant Wojewdzki PSP powoa st. bryg. mgr in. Bogdana Jdroch na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach. Od 19 maja 2017 roku peni obowizki Zastpcy lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP. 

 

Bra wielokrotnie udzia w akcjach ratowniczo – ganiczych, w tym w najwikszych zwizanych z gaszeniem poaru kompleksu lenego w Kuni Raciborskiej w 1992 roku oraz powodzi w 2007 roku. W czerwcu 2002 roku dowodzi obron stacji transformatorowej i stacji wodocigowej przy ul. Brackiej, podczas akcji powodziowej na terenie Katowic. W 2006 roku dowodzi dziaaniami ratowniczymi podczas akcji po katastrofie budowlanej hali wystawowej Midzynarodowych Targw Katowickich w Chorzowie. Dowodzi rwnie podczas katastrofy budowlanej kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach w 2014 roku.

 

W trakcie dotychczasowej suby realizowa take wiele inwestycji na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, m.in. budow nowej stranicy Jednostki Ratowniczo - Ganiczej Nr 1 w Katowicach - Szopienicach oraz termomodernizacj obiektw Komendy oraz Jednostki Ratowniczo - Ganiczej Nr 3 w Katowicach.

 

Odznaczony m.in. : Srebrnym Krzyem Zasugi, Srebrnym Medalem za Dugoletnia Sub, Zot Odznak „Zasuony dla Ochrony Przeciwpoarowej”, Zotym Medalem za Zasugi dla Poarnictwa oraz Zotym Medalem za Zasugi dla Policji.  

 

wicej informacji na stronie KG PSP

 
Image
 

Opracowanie: KG PSP, Zdjcie: MSWiA