Odwiedzio nas: 6642099
                        
 

 

Uroczysta zbirka z okazji obchodw

Narodowego wita Niepodlegoci

 

24 listopada 2017 roku w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach z okazji Narodowego wita Niepodlegoci odbya si uroczysto wrczenia aktw mianowania na wysze stopnie, straakom penicym sub w jednostkach organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej wojewdztwa lskiego.


Bya to take okazja do wrczenia wyrniajcym si funkcjonariuszom nagrd Ministra Spraw Wewntrznych, Komendanta Gwnego PSP oraz lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP.

 

W trakcie uroczystoci akty powoania otrzymali: na stanowisko zastpcy Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie m. bryg. Pawe Nalepka, na stanowisko zastpcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach st. bryg. Dariusz Jaromin.

 

Ceremonii wrczenia dokona lski Komendant Wojewdzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski w asycie Zastpcw lskiego Komendanta
st. bryg. Arkadiusza Biskupa oraz st. bryg. Bogdana Jdrochy.

 
Image
Image
Image
Image

Image

Image
Image

Image

Image
Image

Image

Image
Image