Odwiedzio nas: 6865671
                        
 

 

Straacy w przedszkolu w Kamesznicy
 
Image
 
Pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Pastwowej Stray Poarnej ywieccy straacy realizuj spotkania z dziemi i modzie w ramach kampanii spoecznej „Krci mnie bezpieczestwo ... przez cay rok szkolny”.
 
 
Poniedziaek 5 grudnia by dniem odwiedzin w przedszkolu w Kamesznicy Grnej. Gwnym tematem spotkania byo bezpieczestwo i zachowanie si dzieci w rnych sytuacjach zagraajcym ich bezpieczestwu.
 
 
Ponadto dzieci dowiedziay si co robi straak, jak jest ubrany podczas akcji ratowniczej, kade dziecko mogo zaoy mundur oraz hem straaka. Spotkania te maj charakter prewencyjny, a celem ich jest poprawa poziomu wiedzy na temat zagroe poarowych i innych, z ktrymi dzieci mog si spotka w yciu codziennym.
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image