Odwiedzio nas: 6865667
                        
 

 

Powoanie na stanowisko Komendanta

Powiatowego PSP w Bdzinie

4 grudnia 2017 roku Wiceminister MSWiA Jarosaw Zieliski oraz komendant gwny PSP gen. brygadier Leszek Suski podczas spotkania w MSWiA wrczyli akty powoania na komendantw powiatowych PSP i ich zastpcw powoanym przez komendantw wojewdzkich funkcjonariuszom Pastwowej Stray Poarnej.

 

lski komendant wojewdzki PSP z dniem 1 grudnia 2017r., powoa na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Bdzinie st. bryg. mgr in. Adama Wilka, dotychczas penicego obowizki komendanta tej jednostki.

 

St. bryg. mgr in. Adam Wilk jest absolwentem Szkoy Chorych Poarnictwa w Krakowie,Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego. Ukoczy rwnie studia podyplomowe „Zarzdzanie Sytuacj Kryzysow” na Uniwersytecie lskim.

 

Po ukoczeniu szkoy sub peni w komendzie w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, ZZSP Zakadw Azotowych „Azoty” Chorzw, a nastpnie w Bytomiu, gdzie zajmowa kolejno stanowiska dowdcy sekcji, dowdcy kompanii, dowdcy zmiany, dowdcy jednostki ratowniczo-ganiczej, a od 2001r. zastpcy komendanta miejskiego PSP.
Od 1 padziernika 2017 roku peni obowizki komendanta powiatowego PSP w Bdzinie.

 

Wielokrotnie bra udzia w akcjach ratowniczo – ganiczych, w tym w najwikszej zwizanej z gaszeniem poaru kompleksu lenego w Kuni Raciborskiej w 1992 roku. Dowodzi midzy innymi akcjami: gaszenia poaru Opery lskiej, zawalenia si budynku przy ul. Wesoej i wybuchu gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyki w Bytomiu. W trakcie dotychczasowej suby by wsporganizatorem i czonkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w KM PSP w Bytomiu, pomysodawc i organizatorem Mistrzostw lska Straakw PSP i OSP w Pywaniu, wsporganizatorem XXXII Indywidualnych i Druynowych Mistrzostw Polski w Tenisie Stoowym, wspprowadzcym programu TVP3 Katowice „Raport z akcji”.Przez wiele lat peni take nieetatow funkcj rzecznika prasowego komendanta miejskiego PSP w Bytomiu.

 

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyem Zasugi, Zotym Medalem za Zasugi dla Poarnictwa, Zotym Medalem za Zasugi dla Obronnoci Kraju, Srebrn Odznak „Zasuony dla Ochrony Przeciwpoarowej”, Medalem za Ofiarno i Odwag.

Image

Image

Image

Image

Image