Odwiedzio nas: 6865625
                        
 

 

Narada subowa z osobami funkcyjnymi OSP
 
Komenda Powiatowa PSP w ywcu, informuje, e w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:45 odbdzie si narada subowa z osobami funkcyjnymi Ochotniczych Stray Poarnych z terenu powiatu ywieckiego. Narada zostanie powicona biecym zagadnieniom operacyjnym i spraw zwizanym z dotacj dla jednostek OSP w ksrg pn. „Zapewnienie gotowoci bojowej jednostki ochrony przeciwpoarowej wczonej do ksrg” i dotacj MSWiA dla jednostek OSP spoza ksrg pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych stray poarnych do dziaa ratowniczo-ganiczych”.
 
Na narad zapraszam Prezesw, Naczelnikw, Komendantw Gminnych lub inne upowanione osoby z poszczeglnych jednostek. Obecno przedstawiciela kadej jednostki OSP obowizkowa.