Odwiedzio nas: 6865623
                        
 

 

VI OGLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA STRAAKW OSP
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE


Indywidualne i Druynowe odbd si w dniach 10 -11.02.2018 r. na stoku Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy gm. apsze Nine, p. nowotarski, woj. maopolskie. Mistrzostwa podzielone s na odrbnie klasyfikowane zawody indywidualne i druynowe.

W mistrzostwach mog bra udzia straacy OSP z caego kraju. Jednostki OSP mog zgosi swoich reprezentantw do konkurencji indywidualnej lub druynowej albo do obu konkurencji.

Podczas mistrzostw wszyscy zawodnicy obowizkowo startuj w straackim ubraniu specjalnym typ Nomex (kurtka + spodnie) oraz w hemie straackim (typ dowolny). Startujcy zawodnicy musz by penoletni. Warunkowo dopuszcza si do startu w konkurencji indywidualnej oraz druynowej w kadym z podziaw do 2 zawodnikw reprezentujcych dan jednostk OSP, ktrzy przed terminem zawodw nie s jeszcze penoletni, ale ukoczyli 15 lat.

W pierwszym dniu zawodw 10.02.2018 r. rozegrana zostanie Konkurencja Indywidualna Slalom Gigant w Narciarstwie i Snowboardzie. Klasyfikacja w konkurencji slalom narty jest z podziaem na druhw i druhny, a take wiekowym 18 – 40 lat oraz 41 lat i wicej. Klasyfikacja w konkurencji slalom snowboard jest open i bez podziau na druhw i druhny. Do konkurencji indywidualnych jednostka OSP moe zgosi minimum 1 zawodnika, a max do 10 druhw i 10 druhen startujcych na nartach oraz podobn ilo zawodnikw w snowboardzie.

W drugim dniu zawodw 11.02.2018 r. rozegrana zostanie Konkurencja Druynowa Straacki Slalom Gigant. W tej konkurencji startuj 4 osobowe druyny narciarskie i snowboardu, a tras slalomu druyny musz pokona z wem straackim.

Druyny narty klasyfikowane s z podziaem na druhw, druhny oraz mikst, czyli zespoy mieszane skadajce si z 2 druhw i 2 druhen. Dopuszczamy w mikst druhw i druhny, ktrzy stratuj podczas zawodw rwnie w innych podziaach konkurencji druynowej. Konkurencja druynowa w snowboardzie klasyfikowana jest bez powyszego podziau, a skad 4 osobowej druyny moe by w dowolnej kombinacji ilociowej druhw i druhen.

Do konkurencji druynowej kada jednostka OSP moe zgosi minimum 1 druyn w ktrym z podziaw, a max po 2 druyny startujce na nartach w kadym z podziaw, oraz max 2 druyny w snowboardzie. Mona take zgosi druyn skadajcy si z zawodnikw z kilku jednostek OSP np. reprezentacj miejscowoci, gminy lub powiatu.

Potrzebne druki zgoszeniowe i regulamin naley pobra od organizatorw poprzez kontakt mailowy
Listy zgoszeniowe naley przesa do dnia 08 lutego 2018 r. na powyszy e-mail.

Kontakt do organizatorw w sprawie zawodw: tel. 731 880 083 Informacje: Facebook Osp-sport

Organizatorzy: Dariusz i Zbigniew Tokarscy Tok-Bike / Tevent Szczawnica oraz Oddzia Wojewdzki ZOSP RP Wojewdztwa Maopolskiego w Krakowi.

Image