Odwiedzio nas: 6865600
                        
 

 

Zmiana na stanowisku

komendanta powiatowego PSP w ywcu

18 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu w obecnoci zaproszonych goci oraz funkcjonariuszy i pracownikw komendy, odbya si uroczysto zdania obowizkw komendanta powiatowego bryg. mgr in. Andrzeja Gracy i przyjcia obowizkw komendanta powiatowego PSP w ywcu przez st. bryg. mgr in. Krzysztofa Grygiela.

Po uroczystym poegnaniu si ze sztandarem, odchodzcy komendant zoy na rce lskiego komendanta wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej bryg. mgr. in. Jacka Kleszczewskiego meldunek o zdaniu swoich obowizkw.
Nowo powoany komendant ywieckich straakw st. bryg. mgr in. Krzysztof Grygiel po uroczystym przywitaniu si ze sztandarem, zoy meldunek lskiemu komendantowi wojewdzkiemu o objciu obowizkw komendanta powiatowego PSP w ywcu.

W uroczystoci uczestniczy starosta ywiecki Andrzej Kalata, burmistrz miasta ywca Antonii Szlagor oraz podinsp. mgr Micha ukasik komendant powiatowy policji w ywcu.
Bryg. mgr in. Andrzeja Graca bdzie kontynuowa swoj sub w Pastwowej Stray Poarnej na stanowisku zastpcy komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Biaej.

 

St.bryg. mgr in. Krzysztof Grygiel jest absolwentem Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie. Ukoczy take  studia podyplomowe w Grnolskiej Wyszej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarzdzania - „Akademia Przywdztwa”.

Sub w Pastwowej Stray Poarnej rozpocz w 1994r. w Komendzie Rejonowej PSP w Lublinie. 1 wrzenia 1998r. zosta przeniesiony do penienia suby w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej, w ktrej zajmowa kolejno stanowiska w wydziale operacyjnym jako oficer, nastpnie jako zastpca dowdcy jednostki ratowniczo-ganiczej. Z dniem 1 maja 2007 r. zosta powoany na stanowisko zastpcy komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Biaej nadzorujcego wydzia operacyjno-szkoleniowy, kontrolno-rozpoznawczy oraz jednostki ratowniczo-ganicze.

Jest funkcjonariuszem z dugoletnim dowiadczeniem i umiejtnociami operacyjnymi. Przeprowadzi szereg dziaa zmierzajcych do poprawy warunkw penienia suby straakw pracujcych w Stanowisku Kierowania KM PSP w Bielsku-Biaej. St. bryg. Krzysztof Grygiel w latach 1999-2007 by dowdc kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego „Soa”. 
Jako oficer posiadajcy bogaty zasb wiedzy z dziedziny taktyki poarniczej w trakcie penionej suby dowodzi wieloma akcjami, w tym m.in. dziaaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie miasta i powiatu bielskiego w 2010 r.

Podczas swojej 27 letniej suby st. bryg. Krzysztof Grygiel by wielokrotnie wyrniany i nagradzany, m.in.: Krzyem Zasugi za Dzielno, Srebrn Odznak „Zasuony dla Ochrony Przeciwpoarowej”, Srebrnym Medalem „Za Zasugi dla Obronnoci Kraju”, Srebrnym Medalem Za Dugoletni Sub oraz Zotym Medalem Za Zasugi dla Poarnictwa.

Image

Image

Image

Image