Odwiedzio nas: 6865606
                        
 

 

Bezpieczne ferie

BEZPIECZNA LIZGAWKA:

Aby tworzenie lizgawki przebiegao sprawnie - instytucja, ktra zamierza utworzy lodowisko, powinna przygotowa miejsce (np. odnieone asfaltowe boisko), na ktrym powinny by usypane bandy ze niegu. Najlepiej, gdy bandy s polewane wod i zamarznite. W okresie ferii zimowych stra poarna moe udzieli pomocy szkoom oraz innym instytucjom w utworzeniu tymczasowych, sztucznych lodowisk.

Podczas zimowych zabaw :

 • wychodzc z domu zostaw informacj o miejscu, w ktre si udajesz oraz planowanym czasie powrotu,
 • do zjedania na sankach, nartach lub urzdzenia lizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • wolno jedzi na ywach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach, nie wolno wchodzi na ld na zamarznitych jeziorach, stawach i innych akwenach wodnych. Cienki, kruchy ld moe si zaama pod ciarem czowieka. Co roku odnotowuje si wiele utoni w okresie zimowym, wanie na skutek takiego nierozwanego postpowania,
 • zalegajcy na pokrywie lodowej nieg potrafi by bardzo zdradliwy. Pod warstw niegu trudno oceni zagroenie, poniewa nie wida gruboci lodu, przerbli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto nieg obcia dodatkowo tafl lodu zmniejszajc tym samym jego wytrzymao.

Co robi, gdy zaamie si pod Tob ld?

 • jeli usyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj si, ale natychmiast zawr w kierunku brzegu, ostrze inne osoby .
 • na pkajcym lodzie, poruszaj si w kierunku brzegu czogajc si (zmniejszy to nacisk powierzchniowy na ld),
 • w przypadku zaamania lodu staraj si zachowa spokj, jednoczenie gono wzywajc pomocy,
 • zagroenie stanowi rwnie bardzo niska temperatura wody ( po 3 minutach dochodzi do wyzibienia organizmu), po si pasko na wodzie, roz szeroko rce i prbuj wydosta si na ld,
 • w kierunku brzegu zawsze poruszaj si w pozycji lecej.

Kiedy zauwaysz osob tonc:

Pamitaj! Najwaniejsze jest wasne bezpieczestwo. Jeli ld zaama si pod osob poszkodowan, moe zaama si rwnie pod Tob. Dlatego tak wane jest wezwanie pomocy profesjonalistw.

 • wezwij pomoc z telefonu komrkowego - stra poarn (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112),
 • nie biegnij w kierunku toncego - poniewa zwikszasz w ten sposb punktowy nacisk na ld, ktry moe zaama si rwnie pod Tob
 • jeeli jest to moliwe podczogaj si w kierunku osoby toncej i staraj si poda lub rzuci cokolwiek, za co mogaby si trzyma np. pasek, lin, ga, kurtk itp., pozwalajce zachowa dystans od krawdzi  przerbli,
 • pom ofierze wydosta si na krawd lodu,
 • po wycigniciu osoby poszkodowanej z wody naley w miar moliwo zdj mokre ubranie, okry j czym ciepym (paszczem, kurtk) i jak najszybciej przetransportowa do zamknitego, ciepego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepa.
 • do czasu przyjazdu sub ratunkowych, czsto sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie koniecznoci rozpocznij resuscytacj kreniowo-oddechow.
 • jeeli poszkodowany jest przytomny, mona poda mu sodkie i ciepe (nie gorce i bezalkoholowe) pyny do picia.

Pamitaj! Wchodzc na ld, zawsze ryzykujesz yciem!

Wicej informacji na stronie:  http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/bezp_na_lodzie.pdf

MROZY, NIEYCE:

Silny wiatr w poczeniu z temperatur powietrza tylko nieco poniej 0C, moe mie taki sam skutek, jak stojce powietrze o temperaturze poniej -30 C. Moe by przyczyn odmroenia i wychodzenia organizmu.

Odmroenie - jest skutkiem oddziaywania zimna (cho niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmroenia mog wystpi trwae uszkodzenia najbardziej naraonych odmroeniem czci ciaa. Typowymi objawami tego urazu s: znaczne wychodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz blado palcw rk i ng, nosa, maowin usznych.

Wychodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewntrzna ciaa spada poniej 35C.Objawami wychodzenia s: zaburzenia wiadomoci do piczki wcznie, powolna mowa,poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senno. Jeeli u kogo podejrzewane jest wystpienie odmroenia lub wychodzenia rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. Zdejmij przemarznite ubranie, u osob na suchej tkaninie i okryj cae ciao kocem, foli aluminiow - ogrzewaj go wasnym ciaem. Przy odmroeniach koczyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciaa zdrowego czowieka. Na inne odmroone czci ciaa nakadaj ciepe (nie gorce!) okady. Nie podawaj osobie dotknitej odmroeniem lub wychodzeniem alkoholu.

W trakcie mrozw stosuj 10 poniszych zasad, a zima bdzie dla Ciebie bezpieczn i przyjemn por roku.

 1. Ubieraj si ciepo. Zakadaj kilka warstw odziey tak, by atwo byo je zdj, np. sweter, gdy si spocisz w trakcie wysiku. Za bielizn ochronn np. termiczn, ciep kurtk z kapturem, czapk, szalik, rkawiczki. Za nie przemakalne buty.

 2. Nie wychod na mrz godny. Przed wyjciem zjedz kaloryczny posiek. Moesz zabra ze sob termos z gorc herbat.

 3. Nie spoywaj alkoholu. Jego wypicie przypiesza krenie, a w konsekwencji zwiksza wymian ciepa midzy organizmem a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wychodzenia ciaa.

 4. Zabezpiecz przed mrozem skr twarzy i rk, smarujc je ochronnym kremem. Wyjmij ze skry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.

 5. Powiedz komu (rodzinie lub obsudze w schronisku, pensjonacie, hotelu), dokd idziesz. Oszacuj, jak dugo Ci nie bdzie i poinformuj o tym kogo, kto ewentualnie zgosi Twoje zaginicie. Zim chodzi si znacznie wolniej! W dodatku atwiej zabdzi (przysypane niegiem cieki). Nie zapomnij odmeldowa si po powrocie, by unikn niepotrzebnych alarmw.

 6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj si sam. W grupie jest bezpieczniej.

 7. Nie forsuj si. Idc w grupie w gbokim niegu, naley zmienia co jaki czas osob prowadzc. Torowanie drogi (przecieranie szlaku) jest bardzo mczce.

 8. Kiedy popsuje si pogoda, a poczujesz si zmczony, godny lub zacznie Ci co dolega, nie wychod na zewntrz. Z zim nie ma artw.

 9. Odmroone palce moesz woy pod strumie zimnej lub letniej wody.

 10. W przypadku duych odmroe udaj si do lekarza. 

 (Na podstawie: A. Dobrzyska, Polak mdry przed szkod. O poarach i innych zagroeniach oraz Wydziau Prewencji Spoecznej KG PSP)

 Wicej informacji na stronie: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_zima_wypoczynek.pdf  oraz http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_zima.pdf