Odwiedzio nas: 6865593
                        
 

 

Konkurs kalendarzowy 2018

 
Informujemy, e Komendant Gwny Pastwowej Stray Poarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i modziey, ktre s umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok.

Gwnym zadaniem konkursw jest popularyzacja wrd uczniw umiejtnoci zachowania si w przypadku wystpienia zagroenia, pogbienia wiedzy na temat niebezpieczestw zwizanych z ywioami oraz moliwociach ochrony przed nimi oraz jak prawidowo zgosi zdarzenie w sytuacjach zagroenia zdrowia, ycia lub mienia.

Wyonienie zwycizcw nastpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Gwnej Pastwowej Stray Poarnej, a informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach spoecznociowych KG oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegld Poarniczy”.

Nagrody zostan wrczone przez przedstawicieli Pastwowej Stray Poarnej w szkole laureatw podczas uroczystego zakoczenia roku szkolnego 2017/2018.

Zachcamy wszystkich do wzicia udziau w konkursach.
 
Image