Odwiedzio nas: 6865644
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 25/04/2018
Poary
264
Miejscowe zagroenia 
243
Alarmy faszywe 
27
Ogem 
534
Archiwum
<<>>


MIEDZYZMIANOWY TURNIEJ PIKARSKI-SPRAWNI JAK ... STRAACY

W dniu 5 padziernika 2010r na Sali Gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawa II w ywcu odby si I Midzyzmianowy Halowy Turniej Piki Nonej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w ywcu. W turnieju wziy udzia wszystkie zmiany subowe JRG ywiec oraz pracownicy omiogodzinni Komendy Powiatowej PSP. Turniej sta na dobrym poziomie, a mecze byy bardzo zacite. Zwycizc Turnieju zostaa druyna Zmiany II przed Zmian III. Najlepszym strzelcem zosta Szymon Barglik ze Zmiany III. Podsumowania Turnieju i wrczenia Pucharu dokona Komendant Powiatowy PSP w ywcu st. bryg. Stanisaw Kuliski.

Straacy PSP zwyciaj w turnieju pikarskim z okazji XXX-lecia SOLIDARNOCI

W dniu 18 wrzenia 2010r. na hali sportowej w ywcu Oczkowie odby si Turniej piki halowej z okazji XXX lecia SOLIDARNOCI, w ktrym druyna ywieckich straakw zaja pierwsze miejsce. W Turnieju uczestniczyo dziewi druyn z zakadw pracy dziaajcych na ywiecczynie, w ktrych funkcjonuj struktury zwizkowe.  Byy to druyny z nastpujcych zakadw: Hutchinson Zakad nr 1 ywiec, Hutchinson Zakad nr 2 ywiec, Delphi Zakad nr 1 Jelenia, Delphi Zakad nr 2 Jelenia, FAMED ywiec, rubena Unia ywiec, SEWS CABIND ywiec, Browar ywiec, KP PSP ywiec.  Druyny zostay podzielone na dwie grupy.

Komendant Gwny PSP na ywiecczynie

W dniu 16 wrzenia 2010r. Komend Powiatow PSP w ywcu wizytowa Komendant Gwny PSP gen. brygadier Wiesaw Leniakiewicz w obecnoci lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Marka Rczki. Okoo godz. 8:30 odbyo si spotkanie Komendanta Gwnego PSP ze straakami i pracownikami Komendy Powiatowej.
Nastpnie Komendant Gwny, Komendant Wojewdzki oraz Komendant Powiatowy udali si na osuwisko w miejscowoci Milwka Kolonia Prusw.

Burza nad ywiecczyzn

 W dniu wczorajszym (15.08.) od godziny 5.00 nad ywiecczyzna przez kilka godzin szalay burze z bardzo gwatownymi wyadowaniami atmosferycznymi. Pierwsze zgoszenia do stray zaczy wpywa okoo godziny szstej. W sumie straacy interweniowali 37 razy i byy to pi poarw i trzydzieci dwa miejscowe zagroenia. Cztery poary byy bezporednio zwizane w uderzeniem pioruna w miejscowociach: Rajcza (sie energetyczna), Cisiec, Pietrzykowice, Radziechowy (budynki mieszkalne). Miejscowe zagroenia dotyczyy przede wszystkim udronieniu zatkanych przepustw (19 interwencji), zalanych piwnic (8 interwencji), pozostae to usuwanie powalonych drzew. Najwicej zdarze zanotowalimy w gminach Wgierska Grka – 17 zdarze oraz Milwka – 10 zdarze.

Podzikowanie za udzia w akcji

27 lipca 2010r. w Amfiteatrze w Ustroniu odbyo si uroczyste podzikowanie za udzia w akcji powodziowej 2010 straakom PSP i OSP wojewdztwa lskiego. W uroczystoci udzia wzili: Wojewoda lski – Zygmunt ukaszczyk, lski Komendant Wojewdzki Pastwowej Stray Poarnej – st. bryg. Marek Rczka, Prezes Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Katowicach – dh senator RP gen. bryg. Zbigniew Meres. Z powiatu ywieckiego podzikowania odebrali: Komendant Powiatowy PSP w ywcu – st. bryg. Stanisaw Kuliski oraz Naczelnicy OSP: Jelenia, Sopotnia Maa, Midzybrodzie ywieckie, Midzybrodzie Bialskie, odygowice i Cisiec.

Pielgrzymka

W dniu 5 sierpnia 2010 r. z Warszawy z Bazyliki Katedralnej witego Floriana (kocioa straakw), wyruszy IV Oglnopolska Piesza Pielgrzymka Straakw na Jasn Gr. Pielgrzymka obejmuje straakw Pastwowej Stray Poarnej i Ochotniczych Stray Poarnych oraz ich rodziny. Pielgrzymowa bdzie jako grupa niezalena z Pielgrzymk Rodzin Diecezji Warszawsko Praskiej. Na Jasn Gr wejdziemy 14 sierpnia w godzinach poudniowych, a wic jak wikszo pielgrzymek dzie przed Wniebowziciem Najwitszej Maryi Panny. Ci, ktrzy chc uczestniczy w tym pieszym pielgrzymowaniu, niech zgosz to na jeden z adresw...

Pomoc mieszkacom Sandomierza

Na wielu terenach w Polsce trwa usuwanie skutkw powodzi. Przy pracach pomagaj mieszkacom straacy, policjanci, wojsko i inni. Straacy z JRG ywiec od 13 czerwca 2010 stacjonuj w Sandomierzu wraz ze sprztem specjalistycznym typu pompa wysokiej wydajnoci AS-6000/1 BIAOGON. Dziaania ich polegaj na przepompowywaniu wody z zalanych do tej pory terenw. Podczas gdy na terenie ywiecczyzny ostatnia powd odchodzi powoli w zapomnienie, tam mieszkacy borykaj si z niewyobraalnym problemem sprztania po powodzi. Niestety nawet zdjcia nie do koca s w stanie odda rozmiarw zniszcze jakie tam powstay.

Euroregion Beskidy 2010

W dniu 17 czerwca 2010r w Cadcy na stadionie TJ Horelica odby si XIII Midzynarodowy  Turniej Zawodowych Straakw w Pice Nonej straakw zawodowych Polski i Sowacji. W Turnieju uczestniczyo siedem druyn z Polski oraz 3 Sowackie. Druyna z ywca w roku biecym zaja 3 miejsce. Zwyciya druyna z Cadcy przed KW PSP Katowice.

Wyniki VI Powiatowych Zawodw MDP
12 czerwca 2010r. na stadionie LKS Gilowice odbyy si VI Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze Modzieowych Druyn Poarniczych. Zawody rozegrane zostay w grupach MDP chopcw i dziewczt.
Wielka woda w powiecie ywieckim

W skutek dugotrwaych opadw deszczu 16 maja br. zosta ogoszony alarm powodziowy dla powiatu ywieckiego. Od 16 maja do 21 maja godz. 9:00 jednostki PSP i OSP interwenioway cznie ponad 500 razy.  Dziaania polegaj gwnie na wypompowywaniu wody z zalanych pomieszcze w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych i gospodarczych. Umacnianiu brzegw rzek i potokw, wzmacnianiu przyczkw mostw, a take zabezpieczaniu miejsc stanowicych zagroenie jak osuwiska, zapadnite drogi.   

OTWP - eliminacje wojewdzkie

W zwizku z trwajc aob narodow wojewdzkie eliminacje OTWP zostay przeoone. Ostateczny termin to 15 maja 2010r. o godz. 1000 w Siewierzu.

<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 419 - 429 z 438